Sanovnik: Kamera

Odviše ste samosvesni pa vam to i smeta.

Previše ste samouvereni, što će vam se na kraju osvetiti.

Napišite komentar