Sanovnik: Kamila (deva)

Jednogrba: život ti je bez radosti.

Dvogrba: uskoro ćeš imagi teških časova.

Jahati: neka promena u kući na bolje, važne vesti.

Napišite komentar