Sanovnik: Kandilo

Videti: bolest.

Kandilo paliti: intimni časovi.

Videti: bolest.

Paliti: prijatni časovi.

Čuvajte se svojih brzopletih obećanja, mogu vas koštati.

Napišite komentar