Sanovnik: Kaznionica

Dospećete u neprilike vlastitom krivicom.

Sedeti u kaznionici – čuvajte se pretpostavljenih.

Pobeći iz kaznionice – izmaći ćete nesreći.

Napišite komentar