U trendu

Sanovnik: Klin

Nesporazum.

Predstoje vam neke nesuglasice.

Svađa u kući.

Napišite komentar