Sanovnik: Kofer

Ići ćeš na kraći put.

Nećete putovati.

Napišite komentar