Sanovnik: Korito

Puno: briga.

Prazno: brige u kući.

Puno: dobitak.

Prazno: gubitak, brige u kući.

Sanjati puno korito znači dobitak, dok je prazno korito znak za gubitak neke drage stvari.

Napišite komentar