Sanovnik: Kos

Videti kosa ili ga čuti kako peva znak je za napredovanje u poslu.

Kosovica – zapašćeš u prolazne brige.

Napišite komentar