Sanovnik: Kućna pomoćnica

Nesloga, briga, bolest.

Ovaj simbol je uvek vezan za neslogu, ogovaranje i brigu koja iz toga proizilazi.

Ljutićete se zbog ogovaranja.

Napišite komentar