U trendu

Sanovnik: Licitacija (dražba)

Zlo za zaduženoga, dobar znak za onoga koji ne duguje.