U trendu

Sanovnik: Muzicirati (svirati u neki instrument)

Zaljubićeš se na nekoj igranci ili velikom ekupu.

Napišite komentar