Sanovnik: Nepismen

Biti: ni vaša diplomatija neće pomoći da se opravdate.

Nepismenog učiti: dokazaćete svoju snagu.

Napišite komentar