Sanovnik: Obraz

Bled: bolest.

Debeo: odviše ste zaokupljeni svojim problemima.

Rumen: uspeh u poslu.

Mršav: previše ste zaokupirani brigom da vam linija neće biti onakva kakvu želite.

U zavisnosti kako sanjate obraz, tumačenja su sledeća: bled obraz – bolest.

Debeli obrazi – previše ste zaokupljeni samo vlastitim interesima.

Izborani obrazi – živite previše razuzdanim životom.

Rumeni obrazi – uspeh u poslovima.

Mršavi obrazi – previše ste zaokupljeni brigom da se ne udebljate.

Napišite komentar