U trendu

Sanovnik: Plamen

Ravan plamen – pobeda.

Plamen koji se savija nalevo – nesreća.

Plamen koji se savija nadesno – sreća.

Napišite komentar