Sanovnik: Plima

Nastaće neke promene, verovatno promene nagore.

Nastupiće neke promene verovatno nagore.

Uspeh u poslu, korisne promene.

Napišite komentar