Sanovnik: Polje

Neplodno polje – siromaštvo.

Obradivati polje – koristan posao.

Meriti polje – u izgledu je dobra zarada.

Neplodno: veliko siromaštvo.

Obrađivati polje: koristan posao.

Meriti polje: u izgledu vam je dobar posao.

Šetati po polju: odolećeš iskušenju.

Napišite komentar