Sanovnik: Poluga

Neke će teškoće biti prebrođene uz pomoć prijatelja.

Ako se sami služite polugom – nekome ćete priskočiti u pomoć.

Pukla poluga – neuspeh.

Prebrodićete neke teškoće uz pomoć prijatelja.

Napišite komentar