Sanovnik: Poverioci

Budite oprezni pri zaduživanju, jer će vas novčane teškoće primorati na uzimanje novca na zajam.

Pritisnuće te dugovi.

Napišite komentar