U trendu

Sanovnik: Prepreka

Naići na neku prepreku (npr.

Od žice) – na vašem životnom putu stoje mnoge prepreke.

Napišite komentar