Sanovnik: Robijaš

Ako sanjate sebe kao robijaša, očekujte žalost u porodici.

Ali, ako sanjate drugu osobu u toj ulozi, to je znak da ćete steći nove prijatelje.

Biti: žalost u porodici.

Videti robijaša: steći ćeš nove poznanike.

Biti: pohvala od strane predpostavljenih.

Robijaša posetiti: poseta bolesnom rođaku.

Napišite komentar