U trendu

Sanovnik: Seno

Patićete od nemaštine.

Dobre novosti.

Seno u plamenu – razbacivaćete svoj imetak.

Ležati na senu – zadovoljstvo.

Skupljati: beda, nemaština.

Ležati na senu: radost, zadovoljstvo, zdravlje.

Napišite komentar