U trendu

Sanovnik: Slep

Biti: neko će vas slagati.

Slepog videti: obmanućete nekog.

Napišite komentar