Sanovnik: Som

Nemojte iskorišćavati tuđe gluposti.

Ne valja iskorišćavati tuđu glupost.

Prevariće vas.

Napišite komentar