U trendu

Sanovnik: Štipati nekoga

Kleveta, ogovaranje sumnjičenje.

Napišite komentar