U trendu

Sanovnik: Sudski poziv

Svađa koja će se pretvoriti u nemio događaj.

Možete da je sprečite razumnim ponašanjem.

Napišite komentar