Sanovnik: Torba

Nova torba je najava za povoljne vesti, dok je prazna torba opomena da treba prištedeti za budućnost.

Puna: ne budi uobražen.

Prazna: misli malo i na „sutra“.

Nova: dobićeš povoljne vesti.

Puno ćete misliti na sutrašnjicu.

Napišite komentar