U trendu

Sanovnik: Vašar (sajam) videti

Naći ćeš se iznenada u velikom društvu.

Biti na vašaru: bolest, nepredviđeni troškovi.