Sanovnik: Znojiti se, znamenje na nebu

Skora bolest, težak posao.

Napišite komentar