Sanovnik: Žudnja

Zadovoljena: steći ćeš nove prijatelje.

Nezadovoljena: snaći će te brige i teškoće.

Steći ćete nove prijatelje, ali vas očekuju brige i teškoće.

Napišite komentar