Otkrijte magiju svog imena

Smatra se da svaki glas (svako slovo) ima određeno brojčano značenje. Tako i sve reči, pošto su sastavljene od slova (glasova), imaju odgovarajuće brojčano (i magijsko) značenje.

Foto: dimitrisvetsikas1969/Pixabay.com

Foto: dimitrisvetsikas1969/Pixabay.com

Prema tome, svaka reč, svako vlastito ime, može se posmatrati kao zvučna, brojčana vrednost.

Znamo da među glasovima postoji osnovna podela na samoglasnike ili vokale i suglasnike (konsonante).

Vokali su svetli, vedri, životni, lepršavi, a suglasnici – tamni, setni, beživotni, tromi.

Samoglasnici nose neparan, a suglasnici paran broj, i svakom odgovara neki broj.

Samoglasnici

A-1
O-3
E-5
I-7
U-9

Suglasnici

B-2
V-4
G-2
D-2
D-4
Ž-2
Z-4
J-2
K-4
L-6
Lj-8
M-2
N-6
Nj-8
P-2
R-6
S-6
T-2
Ć-8
H-2
C-4
Č-6
Dž-4
Š-6

Smatra se da vokali pripadaju Nebu, dok suglasnici pripadaju Zemlji. Prvi imaju put naviše, drugi put naniže.

Magija imena

Foto: AdinaVoicu/Pixabay.com

Foto: AdinaVoicu/Pixabay.com

Ako svako ime ima brojčanu vrednost, onda to znači da svako ime ima i svoje magijsko značenje.

Jedan konkretan primer vredi više od hiljadu objašnjenja, pa ćemo ovo pokazati na primerima.

Recimo da je vaše ime Marko: nađite vrednost svakog slova!

M A R K O
2 1 6 4 3

Brojčana vrednost glasova je 2, 1, 6, 4, 3. Dalje, vaše ime je dvosložno: MAR-KO.

Najpre ćemo sabrati brojeve za prvi, a potom brojeve za drugi slog, da bismo dobili brojčanu vrednost imena.

Dakle, prvi slog: 2+1+6=9, drugi slog: 4+3=7.

Grafički predstavljeno, izgleda ovako:

MAR-KO
9 7

Kada smo dobili brojčanu vrednost imena Marko, tražimo imenski (magijski) broj u kojem se sadrži magijsko značenje vašeg imena. Znači, 9+7=16.

Pošto smo dobili broj veći od 9, onda ponovo pristupamo sabiranju broja 1 i 6 (1+6). Tako je 7 brojčani simbol imena Marko.

Dakle, Marko je magijsko ime, jer je i broj 7 magijski, mističan broj. Ovo je ime uzleta, svetlo i nebesko.

Ponovićemo to isto sa imenom Milica.

M I L I C A
2 7 6 7 4 1

Brojčana vrednost glasova je 2, 7, 6, 7, 4, 1. Zatim, ovo ime je trosložno MI-LI-CA.

Prvi slog 9, drugi slog 4 (6 i 7 je 13, odnosno 1+3=4), treći slog je 5.

Grafički predstavljeno, izgleda ovako:

MI-LI-CA
9 4 5

Da bismo dobili brojčani koren (magijski broj), sabraćemo brojeve 9+4+5=18, pa onda ponoviti sa brojevima 1 i 8, da bismo na kraju dobili broj 9.

Dakle, 9 je brojčani simbol imena Milica.

I ovo ime je magijsko, svetlo, vedro i nebesko.

Imena Marko i Milica nose karakteristike vedre, životne i snažne ličnosti; ličnosti koja naginje ezoteriji, okultizmu, mistici i magiji. Sudeći po vašim imenima, vi ste osobe svetle prirode, tople i osećajne, sklone umetnosti i tajnim učenjima, veoma spretno uspostavljate ravnotežu između nebeskog i zemaljskog, odnosno između duhovnog i fizičkog sveta.

Koja su to snažna, a koja slaba imena?

Snažna su ona trosložna imena koja za svaki slog imaju brojčanu vrednost neparnog broja, a slaba su ona trosložna imena koja za svaki slog nose brojčanu vrednost parnog broja.

Što je više samoglasnika u imenu, ime je snažnije i mističnije.

Foto: Robarmstrong2/Pixabay.com

Foto: Robarmstrong2/Pixabay.com

Ako u imenu postoji samo jedan samoglasnik, koji se ponavlja jednom, dvaput ili više puta, onda je ime u znaku tog samoglasnika i nosi sve karakeristike određenog samoglasnika (vokala), odnosno njegovu brojčanu vrednost.

Ako se, na primer, glas A javlja dva ili više puta u imenu, onda je to ime u vlasti vokala A, a to je broj 1, što će reći magijski, nebeski, božanski broj.

Ukoliko se vokal O ili E javlja više puta, i imena su u znaku tog vokala.

No, najbolje će biti da sami ispitate svoje ime i odgonetnete sve njegove tajne.

Ostavite komentar

Ostavite komentar