Kako pomoći školama na ivici opstanka – Jugoslavija u Lužnici 2002

Depopulacija srpskog sela pojava je koja se već godinama, potisnuta od očiju javnosti urgentnijim problemima, odvija i to sa sve većim intenzitetom. Mladi na selu, suočeni sa nerazvijenošću infrastrukture, zapostavljenošću poljoprivrede i malim mogućnostima za obrazovanje i zaradu, najčešće se odlučuju da okušaju sreću u gradu. Procenat urbanog stanovništva u Srbiji je odavno prešao polovinu, a karakteristika srpskog sela danas je to da ga uglavnom naseljava starija populacija, što prati i negativan prirodni priraštaj.

Ovog proleća bi, već treću godinu za redom, u selu Ljuberađi u okolini Niša trebalo da bude održan festival dečjeg literarnog i likovnog stvaralaštva, pod nazivom Jugoslavija u Lužnici 2002. Na ovom festivalu, nastalom u okviru akcije „Školama na ivici opstanka“, do sada je učestvovalo preko 7.500 dece iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Grčke.

Cilj ove plemenite akcije je, pre svega, afirmacija dečjeg stvaralaštva, kao i susret i upoznavanje dece sa stvaraocima za decu. Pažnja je, pored toga, usmerena i na to da se široj javnosti ukaže na višestruke teškoće sa kojima se suočavaju učitelji u odeljenjima sa malim brojem učenika, kakva danas uglavnom karakterišu sela širom Srbije, sa namerom da ovaj apel rezultuje poboljšanjem uslova rada u takvim odeljenjima, njihovim boljim snabdevanjem nastavnim sredstvima i povećanjem bibliotečkih fondova njihovih škola.

Javnost se, u novim društvenim i političkim uslovima, mora suočiti sa problemom odumiranja sela pred kojim je prethodni režim samo zatvarao oči, i mora se pokazati spremnost da se i ruralnim sredinama pruži neophodna pomoć koja će im obezbediti opstanak i normalno uključivanje u savremene životne tokove.

Naravno, kako je ovo dečiji festival, prednost nad svim pobrojanim aspektima imaju druženje, sklapanje novih poznanstava i prijateljstava i razvoj tolerancije i razumevanja za druge, što na prostorima jugoistočne Evrope, donedavno zahvaćenim ratom, ima posebno značenje i težinu.

Ovogodišnji festival bi trebalo da bude održan 15. maja. Na njemu će biti predstavljeni prispeli literarni i likovni radovi, od kojih će 12 njih biti posebno nagrađeno (nagrade su predviđene posebno za mlađi, posebno za stariji uzrast). Dobitnici nagrada biće gosti festivala u Ljuberađi, kojom prilikom će im nagrade i biti uručene. Teme za sastave i likovne radove su „Đaci pešaci“, „Od kuće do škole“ ili tema po slobodnom izboru. Radove potpisane šifrom bi trebalo poslati do 30. marta na adresu OŠ „Svetozar Marković“, 18217 Ljuberađa, Srbija, sa naznakom za konkurs – „Jugoslavija u Lužnici 2002“. Literarne radove (do tri kucane strane) bi trebalo poslati u tri primerka, a likovne u jednom (original), a uz njih bi, u posebnoj koverti, trebalo dostaviti i podatke o autoru, tj. razrešenje šifre.

Organizatori ovog festivala su OŠ „Svetozar Marković“ iz Ljuberađe i Učiteljsko društvo Niš, a pokrovitelji Ministarstvo prosvete i sporta vlade Srbije, časopis za decu „Neven“ i sindikat prosvetnih radnika „Nezavisnost“.

Ukoliko i vi želite da pružite pomoć ovoj jedinstvenoj manifestaciji koja to svakako zaslužuje, možete se javiti na već naznačenu adresu ili telefonom, odnosno faksom na 010/80-120. Dinarski žiro račun je 42801 – 603 – 0 – 427.

Internet Krstarica će vas, naravno, i dalje izveštavati o festivalu Jugoslavija u Lužnici 2002.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.