Katalog sajtova Srbije

Katalog sajtova Srbije predstavlja najobimniji vodič kroz internet u Srbiji.

Predstavljen na početnoj strani Krstarice u istoimenoj sekciji, grupisan po tematskim oblastima, katalog je nezaobilazno mesto za promociju vašeg sajta.

Pogledajte primer sajtova koji se nalaze u sekciji Biznis i ekonomija > Firme > Turizam.

Cena: 49 EUR. Uplata je unapred.

Pravila za prijavljivanje

Sledeći tipovi sajtova ne mogu da se pojave u katalogu:

 • sa nepotpunim ili nedovršenim sadržajem,
 • koji nisu na srpskom jeziku,
 • čiji osnovni URL nije na srpskom jeziku,
 • koji tematski nemaju veze sa Srbijom,
 • koji su redirekcije,
 • koji nemaju validne podatke za kontakt na samom sajtu,
 • koji zahtevaju šifru za pristup,
 • koji sadrže piratski softver ili linkove ka istom,
 • koji narušavaju autorska prava (copyright) posredno ili neposredno,
 • koji sadrže ili promovišu pornografski materijal, ili linkove ka istom,
 • koji ohrabruju ilegalne aktivnosti ili rasizam, uključujući instrukcije ili diskusije o istim,
 • povezani sa klevetničkim ili aktivnostima uznemiravanja,
 • koji promovišu ili koriste softver ili servise za slanje neprikladnog e-mail-a,
 • koji promovišu zaradu u vidu lanaca sreće, piramidalnih i sličnih sistema,
 • koji nisu u skladu sa zakonskim propisima,
 • koji su na bilo koji drugi način neprikladni.

Krstarica zadržava pravo da odredi da li sajt može da se pojavi u katalogu, kao i da izvrši korekcije prijave, u skladu sa uređivačkom politikom.

Formular za prijavljivanje