Vic Krstarice

Koje su najbolje proporcije jednog muškarca?

80-20-42 - 80 godina, 20 miliona u džepu i temperatura 42.