Delegacija SE posetila Srbiju radi monitoringa zaštite nacionalnih manjina

Ministarstvo Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je danas saopštilo da je delegacija Savetodavnog komiteta Saveta Evrope posetila Srbiju u okviru monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije Saveta Evropeza zaštitu nacionalnih manjina.

Cilj posete je bio da delegacija Saveta Evrope u direktnom kontaktu s relevantnim sagovornicima stekne što potpuniju i objektivniju sliku ostvarivanja obaveza proisteklih iz Okvirne konvencije.

Delegacija je od 24. do 28. juna posetila više gradova i opština i razgovarala s predstavnicima lokalnih organa, kao i predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. U petak, poslednjeg dana u Srbiji, delegacija Saveta Evrope se sastala i sa predstavnicima oko 30 nadležnih republičkih i vojvođanskih organa i tela.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Rejhan Kurtović je tada istakao da je Srbija multinacionalna i multikonfesionalna, u kojoj, pored većinskog srpskog naroda, žive i pripadnici 24 nacionale manjine, te se „ponosimo suživotom i dobrim međunacionalim odnosima… i svim dobrim primerima integracije nacionalnih manjina“.

Kurtović je rekao da od usvajanja Okvirne konvencije Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina, „Srbija beleži stalne napretke na polju zaštite nacionalnih manjina što se jasno može videti iz različitih izveštaja i stalnog monitoringa“ primene Konvencije.

Naveo je da je Srbija jedna od retkih država koje imaju i poseban Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao osnovu rada 24 saveta i njihovih samoupravnih tela u oblastima službene upotrebe jezika i pisma, informisanja, kulture i obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina.

Srbija je učinila veliki napredak u stvaranju zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava nacionalnih manjina, ocenio je Kurtović i dodao da sledi dodatno unapređivanje položaja nacionalnih manjina, pre svega kroz punu implementaciju zakonodavnog i strateškog okvira manjinskih prava i uz finansiranje aktivnosti i projekata od značaja za nacionalne manjine.

Predstavnici Savetodavnog komiteta Saveta Evrope, piše u saopštenju Ministarstva, „posebno su se pozitivno izjasnili o načinu na koji je sproveden popis stanovništva 2022. godine i ukazali da tokom posete i razgovora sa pripadnicima nacionalnih manjina nije bilo primedbi u vezi s ovim pitanjem“.

Obostrano je istaknuta neophodnost nastavka dijaloga državnih organa i Savetodavnog komiteta koji će izraditi Peto mišljenje o sprovođenju Okvirne konvencije Saveta Evrope u Srbiji koja će na to moći da odgovori.

Delegaciju Savetodavnog komiteta Saveta Evrope su tokom posete Srbiji činili Tomaš Hrustič iz Slovačke, Šarunas Liekis iz Litvanije i Besarion Bokhašvili iz Gruzije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.