U trendu

APR: Profit privrede Srbije u 2021. godini bio 679,1 milijardu dinara

Privreda Srbije ostvarila je u 2021. godini profit od 679,1 milijardu dinara koji je 79,3 odsto veći u odnosu na prethodnu godinu, objavila je danas Agencija za privredne registre (APR).

Neto dobitak je iznosio je 945 milijardi dinara i bio je veći 42 odsto, dok neto gubitak iznosi 265 milijardi dinara i manji je 7,3 odsto.

„Profitabilno je poslovao najveći broj privrednih društava, njih 63.126 ili 60,8 odsto, sa neto gubitkom ih je bilo 26.804, a neto rezultat nije iskazalo 13.833 društava“, navedeno je u saopštenju APR.

Poslovni dobitak iznosio je 829 milijardi dinara i povećan je za 43,6 odsto u poredjenju sa prethodnom godinom, a ostvaren je uz poslovne prihode od oko 14.031 milijarde dinara.

Poslovni prihodi koji su porasli 17,9 odsto, kako je navedeno, brže su rasli od rashoda čiji je rast bio 16,5 odsto.

„S druge strane, iz aktivnosti finansiranja i ostalih aktivnosti privredna društva su iskazala negativan rezultat. Gubitak iz finansiranja je uvećan za 71,6 odsto i iznosio je 63 milijarde dinara, pri čemu su finansijski prihodi oko 119 milijardi dinara skoro nepromenjeni u poredjenju sa prethodnom godinom, a finansijski rashodi su povećani za 16,4 odsto“, navedeno je u saopštenju APR o preliminarnim podacima o poslovanju pravnih lica i preduzetnika u 2021. godini.

Negativan rezultat iz ostalih aktivnosti od od 3,6 milijardi dinara čini svega 4,8 odsto prošlogodišnjeg iznosa.

Na kraju 2021. godine poslovna imovina je vredela oko 18.769 milijardi dinara i povećana je za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je kapital iskazan u iznosu od 8.662 milijardi dinara, većem za 7,8 odsto.

U strukturi poslovne imovine najveći deo čine ulaganja u stalnu imovinu od 11.062 milijarde dinara, koja su uvećana za 8,9 odsto, od čega je najviše investirano u nekretnine, postrojenja i opremu ‒ 8.913 milijardi dinara i u dugoročne finansijske plasmane i dugoročna potraživanja ‒ 1.318 milijardi dinara.

Obrtna imovina iznosi oko 7.647 dinara, što je za 9,9 odsto više nego prethodne godine, s
tim da se na zalihe odnosi 2.609 milijardi dinara, na potraživanja po osnovu prodaje 2.325 milijardi, a na gotovinu i gotovinske ekvivalente oko 1.168 milijardi dinara.

Poslovanje privrede je, kao i prethodnih godina, pretežno finansirano iz pozajmljenih izvora,
pri čemu su ukupne obaveze iskazane u visini od oko 11.640 milijardi dinara porasle za 8,1 odsto na godišnjem nivou.

U okviru ukupnih obaveza preovlađuje zaduživanje na kratak rok, budući da je iz kratkoročnih
rezervisanja i kratkoročnih obaveza obezbeđeno 7.509 milijardi dinara.

U strukturi kratkoročnih obaveza najveći udeo imaju obaveze iz poslovanja, u iznosu od oko 3.143 milijardi dinara, većem za devet odsto, te su privredna društva tekuće poslovanje velikim delom finansirala neurednim izmirivanjem obaveza prema dobavljačima.

Istovremeno, dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 3.598 milijardi dinara, tako da dugoročni izvori beleže intenzivniji rast od kratkoročnih (8,9 odsto naspram 3,1 odsto).

Značajan deo pozajmljenog kapitala pribavljen je uz povećanu kreditnu aktivnost, te su ukupni
krediti iskazani u iznosu od oko 5.581 milijardu dinara, porasli za 6,8 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. Dugoročne obaveze su uvećane za 8,1 odsto i iskazane su u vrednosti od 3.259 milijardi dinara, dok su kratkoročne finansijske obaveze povećane za 5,1 odsto, na iznos od 2.322 milijardi dinara.

Privredna društva su na kraju 2021. godine kumulirala ukupan gubitak u vrednosti od 3.645 milijardi dinara, koji je za 3,7 odsto manji od prošlogodišnjeg. Gubitak je iskazalo 42.900 privrednih društava, a on je kod njih 24.775 bio veći od vrednosti kapitala.

Peduzetnici u Srbiji su u prošloj godini, uz rast poslovne aktivnosti od 11,3 odsto i ukupne prihode od oko 1.088 milijardi dinara, ostvarili pozitivan neto rezultat od 44 milijarde dinara, koji je za 30,6 odsto veći od prošlogodišnjeg.

Obrađeni su podaci o poslovanju 112.678 preduzetnika koji su zapošljavali 224.855 radnika, što je za 5.327 menje nego prethodne godine.

Uspešno su poslovale i ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, koje su sa
uvećanim obimom ukupne poslovne aktivnosti (8,8 odsto) i ukupnim prihodima od oko 230 milijardi
dinara, realizovale dobitak od 12 milijardi dinara, koji je za 13,6 odsto manji od prošlogodišnjeg.

U 1.459 ustanova koje su obuhvaćene preliminarnom zbirnom obradom bilo je zaposleno 39.269 radnika odnosno 1.493 radnika više u poređenju sa prethodnom godinom.

Finansijske institucije su pokazale otpornost tokom kriznog perioda i u 2021. godini su
poslovale profitabilno, uz rast finansijskih kapaciteta. Banke, koje čine okosnicu domaćeg
finansijskog sektora, beleže uvećan pozitivan rezultat perioda za 19,4 odsto, sa iskazanih 49 milijardi dinara, pri čemu je 20 banaka poslovalo sa dobitkom, a tri sa gubitkom.

Ukupna aktiva banaka je povećana za 9,7 odsto i vredela je oko 5.048 milijardi miliona dinara, a one su zapošljavale 21.709 radnika (prethodne godine 26 banaka sa 22.960 radnika).

Sektor osiguranja je poslovao sa pozitivnim neto rezultatom od 11 milijardi dinara, koji je manji za 13,9 odsto od prošlogodišnjeg, pri čemu je svih 20 društava za osiguranje ostvarilo neto dobitak.

Pri tome, ukupna aktiva je uvećana za 6,3 odsto i iznosi 334 milijarde dinara, a broj zaposlenih je porastao sa 11.164 na 11.400.

Davaoci finansijskog lizinga su skoro tri puta povećali pozitivan neto rezultat u odnosu na prethodnu godinu, te on iznosi 1,2 milijarde dinara, s tim da je njih 11 sa neto dobitkom, dok su dva poslovala negativno. Raspolagali su ukupnom aktivom od 122.565 miliona dinara, a zapošljavali su 335 radnika (332 u prethodnoj godini).

Učesnici na tržištu kapitala, s obzirom na njegovu nedovoljnu razvijenost, beleže znatno niže rezultate, tako da su brokerskodilerska društva (15) ostvarila pozitivan neto rezultat od oko 3,9 milijardi dinara, manji za 73,2 odsto od prošlogodišnjeg, dok je ukupan dobitak društava za upravljanje investicionim fondovima (šest) od 77 miliona dinara niži za petinu.

Pozitivan neto rezultat društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (četiri) u iznosu od 231 milion dinara beleži rast za 3,9 odsto, a porast pozitivnog rezultata na godišnjem nivou imali su i dobrovoljni penzijski fondovi i otvoreni investicioni fondovi sa javnom ponudom.

Bolje rezultate u odnosu na prethodnu godinu iskazale su neprofitne institucije, koje na
ukupnom nivou beleže neto višak prihoda nad rashodima od oko tri milijarde dinara, veći za 60,3 odsto.

Kao i prethodne godine negativno su poslovala samo udruženja, društva i savezi u oblasti sporta, kod kojih ukupan višak rashoda nad prihodima iznosi oko 1,2 milijarde dinara, s tim da je za 21,3 odsto manji od prošlogodišnjeg, a bilo ih je ukupno 12.906 sa 4.115 zaposlenih.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar