U trendu

Država vlasnik 270 privrednih subjekata – 157 su DOO

BEOGRAD – Republika Srbija prema preliminarnim podacima u svom portfelju ima 270 aktivnih privrednih subjekata, navodi se u Strategiji državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period do 2027. godine.

U dokumentu koji je usvojila Vlada Srbije, a objavljen je u Službenom glasniku, navodi se da je u državnom portfelju 157 društava sa ograničenom odgovornošću, 82 akcionarska društva, 26 javnih preduzeća i pet aktivnih privrednih subjekata u kategoriji „ostali“.

Pri analiziranju stanja kod ovakvih preduzeća kao nedostaci navode se neujednačen pravni okvir i neusaglašenost pravnog okvira, gde se apostrofiraju Zakon o javnim preduzećima i Zakon o privrednim društvima.

Ocenjuje se da je neujednačen pravni okvir za uspostavljenje opštih pravila o vlasništvu i upravljanju ovakvim preduzećima prouzrokovao disperciju koja može dovesti do nejasnih ciljeva, i nepostojanja jasno definisane uloge države kao vlasnika, kreatora politika i regulatora.

Predlaže se i standardizacija pravnih oblika tih preduzeća čime bi se sva javna preduzeća transformisala u akcionarska društva ili društva sa ograničenom odgovornošću i tako sprovela njihova korporativizacija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.