E-parlament u 6 lokalnih parlamenata, sledeće godine u još 40

BEOGRAD – U šest lokalnih samouprava u Srbiji u toku je proces uspostavljanja e-parlamenta koji je već uveden u Skupštinu Srbije, a 40 lokalnih parlamenata namerava da to učini iduće godine, rečeno je danas na skupu posvećenom jačanju nadzorne uloge i javnosti rada parlamenata u Srbiji.

Uvodenjem e-parlamenta, kako je istaknuto, smanjuju se troškovi, standardizuju se postupci u radu, a softver obezbeđuje emitovanje video i audio zapisa i omogućava jednostavnu pretragu dokumentacije o radu parlamenta, kako bi ona bila lakše dostupna građanima i medijima.

A kao jedan od rezultata projekta saradnje UNDP-a sa Skupštinom Srbije i skupštinama opština i gradova „Jačanje nadzorne uloge i javnosti rada parlamenta u Srbiji“ su i sednice van sedišta parlamenta, koje su organizovane na zahtev građana i organizacija civilnog društva u 27 gradova i opština u Srbiji.

O tim novinama u radu parlamenta govorili su narodni poslanici, predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović, predstavnici Švajcaske razvojne agencije i UNDP-a.

Potpredsednica parlamenta Gordana Čomić pažnju je usmerila na nadzornu ulogu parlamenta i javnosti u radu Skupštine i navela da je u parlamentu formiran GOPAK – grupa poslanika za borbu protiv korupcije, da već deset godina postoji Zelena poslančka grupa, a sedam godina Ženska parlamentarna mreža čiji su članovi i članice poslanici iz različitih političkih partija.

I predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Aleksandra Tomić je takođe istakla da je UNDP uvek bio podrška poslanicima da menjaju mnoge stvari u društvu.

Tomić je navela da je Odbor za finansije pre više godina potpisao memorandum sa UNDP i Svajcarskom razvojnom agencijom o uspostavljanju portala za nadzor javnh finansija što je, kaže, od velikog značaja, a čiji je kranji cilj da se svim građanima omogući pristup kako bi pratili kako se troši novac iz budžeta.

Predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović naglasio je odličnu saradnju DRI i Skupštine Srbije koja se, kaže, širi, unapređuje i obogaćuje zahvaljući i projektima poput onih koje sprovodi UNDP.

Najavio je da će DRI jačati svoje kapacitete, da će do kraja godine imati 40 odsto obučenih revizora za vršenje revizije svrsishodnosti, a da će uskoro biti predstavljeni rezultati 12 revizija svrsishodnosti.

Pejović kaže da je jačanje kapaciteta i sposobnosti DRI istovremeno važno i za jačanje nadzorne funkcije parlamenta.

Saša Miler iz Švajcarske razvojne agencije naglasila je da je u Srbiji primećen napredak u javnosti rada i nadzornoj ulozi parlamenta, ali i problemi kao što su nedostatak debate, ometanje rada parlamenta, hitan postupak za razmatranje zakona.

Kaže da su ti nedostaci pomenuti i u izveštaju Evrpske komisije o napretku Srbije, ali i navodi da ohrabruje što je presednica parlamenta Maja Gojkvocih već počela da sprovodi mere koje bi trebalo da spreče takve pojave koji nisu primeri dobre prakse.

Najavila je da će u saradnji sa parlamentom biti pokrenut novi projekat u čijem fokusu će biti promovisanje kulture inkluzivnog dijaloga i kompromisa, angažovanje građana u radu parlamenta i promocija rodne ravnpravnosti, a koji će Vlada Švajcarske podržati sa 1,8 miliona evra.

Anas Karman iz UNDP-a rekao je da danas parlamenti imaju razne izazove da uhvate korak sa brzim promenama u društvu, koje donosi i razvoj novih tehnologija, te da je važno povećati javnost rada parlamenta i njegovu efikasnost i ojačati dobre prakse.

Među rezultatima dugogodišnje saradnje sa Skupštinom Srbije, Karman je naveo i uvođenje portala za praćenje trošenja javnog novca, uspostavljanje GOPAK-a i Ženske parlamentarne mreže,

„Nacionalni i lokalni parlamenti su ključni su za ostvarivanje ciljeva Agende 2030. Samo oni imaju legitimnost da raspodeljuju sredstva iz budžeta i pozivaju vladu na odgovornost kada je reč o radu na ciljevima održivog razvoja“, rekao je Karman.

Predstavljeni rezultati su deo četvorogodišnjeg projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti rada parlamenta u Srbiji“ koji je finansirala Vlada Švajcarske, a sprovodio UNDP. Ukupna vrednost projekta je četiri miliona dolara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.