EPS investira u bolju zaštitu životne sredine

U Termoelektrani „Kostolac B“ završena je izgradnja dimnjaka na postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova, koje će poboljšati zaštitu životne sredine i prepoloviti emisiju praškastih materija u vazduh. Taj ekološki projekat realizuje se u okviru prve faze kineskog kreditnog aranžmana za termoelektranu „Kostolac B“, koja posluje u okviru ogranka „Elektroprivrede Srbije“.

Projekat obuhvata rehabilitacije blokova B1 i bloka B2, koje su završene, a u toku su izgradnja sistema za odsumporavanje dimnih gasova i izgradnja industrijskog koloseka. Do kraja 2016. godine predstoji i izgradnja modernog pristaništa. Dosadašnji projekti su realizovani u saradnji sa kineskom kompanijom CMEC i uz pomoć srpskih firmi.

“Izgradnja dimnjaka visokog 177 metara je u građevinskom smislu izuzetno rizičan posao, a sagrađen je, kao i ostala postrojenja u sistemu za odsumporavanje, bez incidenata i povreda na radu”, istakao je Dragan Jovanović, izvršni direktor EPS-a za proizvodnju energije.

Kostolački blok B1 je prvi u energetskom sistemu Srbije koji ima kontrolisanu emisiju azotnih oksida, oba termo kapaciteta emituju u atmosferu manje od 50 miligrama praškastih materija, a modernizacijom je dobijeno i 150 megavata nove snage.

Jovanović je naglasio da je potpisivanjem komercijalnog ugovora i sporazuma o kreditiranju izgradnje novog bloka od 350 megavata i proširenje kopa „Drmno“ sa Ministarstvom finansija nastavljena druga faza kineskog kreditnog aranžmana. Vrednost radova na izgradnji bloka B3 i proširenju proizvodnih kapaciteta kopa „Dmrno“ sa dosadašnjih devet na 12 miliona tona uglja godišnje, iznosi 715,6 miliona dolara. Ukupna vrednost obe faze projekata u Kostolcu je 1,06 milijardi dolara

Ostavite komentar