U trendu

Kako da žene više koriste bespovratna sredstva za biznis?

BEOGRAD – Žene su vlasnice samo 31,7 odsto preduzetničkih radnji i firmi u Srbiji, a u NALED-u smatraju da je neophodno njihovo dodatno osnaživanje i učešće na konkursima za podršku razvoju biznisa, i na republičkom i na lokalnom nivou.

Istraživanje koje je NALED uradio za potrebe Kancelarije UN Women, u okviru projekta „Rodna analiza ekonomskih programa i finansijskih mera u Srbiji“, pokazalo je da je u poslednje dve godine od milijardu dinara bespovratnih sredstava na konkursima za podršku razvoju biznisa, oko 840 miliona dinara dodeljeno firmama čiji su vlasnici muškarci, a oko 180 miliona dinara firmama čije su vlasnici žene, što je 17, 9 odsto.

U NALED-u kažu da je ono što je dobro to je da je analiza pokala da se žene javljaju na te konkurse i da su uslovi za učešće otvoreni i za muškarce i za žene.

„Međutim, već u samim kriterijumima nailazi se na neke prepreke, jer često je u konkursima zastupljena prerađivačka ili izvozna delatnost, ali ne i delatnost usluga u kojoj su žene više zastupljene“, rekla je Ivana Bogosavljević Čikić iz NALED-a za Tanjug.

Takođe, dodaje, još jedan od zhateva koji predstavlja dodatni problem za žene jeste to što se traži da, kao sredstva obezbeđenja, žene poseduju nepokretnost.

„U Srbiji su 24 odsto žena vlasnice nepokretnosti“, navodi Bogosavljević Čikić.

To su, naglašava, neke od ključnih stavri na kojima je potrebno raditi i NALED će zainteresovanim stranama i relevantnim institucijama predstaviti nalaze istraživanja i preporuke, pre svega institucijama, o tome šta se sve može uraditi kako bi se žene osnažile i obezbedilo njihovo veće učešća u konkursima.

„Najkonkretnija mera koju bismo predložiti jeste da delatnost u konkursu bude proširena u smislu da se ne odnosi samo na prerađivačku delatnost, već da obuhvati i usluge“, kaže Bogosavljević Čikić.

Takođe, dodaje, jedan od glavnih uslova u konkursu ne treba da bude broj zaposlenih, te da se pozivi ne samo na privredno drustsvo već i na preduzetničke radnje gde su žene mahom više zastupljene.

(Tanjug)

Napišite komentar