U trendu

Kakvi će biti efekti novog zakona o porezu na IT zajednicu?

BEOGRAD – Efekti najavljenih izmena Zakona o porezu na dohodak građana na IT zajednicu biće različiti za velike kompanije, ljude koji samostalno obavljaju delatnost i za preduzetnike koji imaju svoje radnje ili društva sa ograničenom odgovornošću, kažu u Društvu za informatiku Srbije.

Upravo zbog različitih efekata najavljenih izmena zakona na pojedine grupe u okviru IT zajednice, Društvo za informatiku Srbije je organizovalo danas još jedan okrugli sto i to u Privednoj komori Srbije, a nakon rasprave sva mišljenja će sistematizovati i uputiti predlagaču, Ministarstvu finansija.

Izmene zakona donose Test samostalnosti kojim bi trebalo da se utvrdi da li je preduzetnik zaposleni ili nezavisni dobavljač usluga i da li može da bude paušalno oporezovan.

Istovremeno, najavljene su i poreske olakšice za mlade, nezaposlene i paušalce koji od 1. januara iduće godine budu zasnovali redovni radni odnos, a koje će iznositi do 70 odsto u naredne tri godine.

Predsednik Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije Vladan Atanasijević kaže da su do sada okrugli stolovi održani u Nišu i Novom Sadu gde se već razgovaralo sa informatičkom zajednicom o efektima izmena Zakona o porezu na dohodak građana.

„Ne želim da se izjašnjvama da li su izmene dobre ili loše. Jednostavno treba da sagledamo kako utiču na određene grupe informatičara koji se bave tom delatnošću“, rekao je Atanasijević.

On je naveo da svaka grupa u IT zajednici ima svoje zamerke i dodao da velikim kompanijama odgovara da se uredi ovo pitanje na način na koji se već govori, dok samostalnim preduzetnicima ne odgovara uređenje na isti način.

Kaže i da velikim kompanijama odgovara da imaju zaposlene i da na nivou čitavog tržišta postoji lojalna konkurencija.

„Međutim, ako neko radi kao da obavlja svoju delatnost, a ne plaća sve pune poreze i doprinose očigledno dolazimo do nelojalne konkurencije i tržište je narušeno“, rekao je Atanasijević.

Izvršni direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Đurđević kaže da predviđene mere izgledaju kao najbolje moguće rešenje za jednu sitauciju u IT sektoru gde već neko vreme postoji polarizacija koja je eksalirala u poslednjih nekoliko godina.

„Ono što smo mi videli krajem prošle godine da je tu došlo do velike polarizacije od onih kompanija koje ne zapošljavaju nikoga kao preduzetnika, svi su po ugovoru o radu, do onih koji zapošjjavaju veliki broj ljudi koji su angazovani kao preduzetnici“, kaže Đurđević.

Tenzija, kako kaže, dolazi zbog toga što je opterećenje pitanju porezima i doprinosima veoma različito i to stvara neravnopravne uslove na tržištu za kompanije.
Poreski savetnik Milan Trbojević kaže da sve preduzetnike u IT zajednici pogađa Test samostalnosti, jer će svi morati da se mere da li su samostalni ili ne u odnosu na nalogodavca, pa da prema tome plaćaju dodatni porez ili da izaberu drugačiji oblik oporezivanjna

„Primera radi, za trasnsakaciju, ako se dokaže da padate test, može biti oporezovana 50 i više posto sama ta transakcija“, rekao je Trbojević.

Objasnio je da postoji devet kriterijuma za ocenu testa smaostalnosti i ako neko ispuni pet i više kriterijuma onda nije samostalan, a ako ispuni manje od pet, samostalan je.

„Među devet kriterijuma su prihod, da li imate zabranu rada kod drugoga, da li vam taj nalogodavac određuje radno vreme, da li vam određuje godišnji odmor, da li koristite njegovu opremu, da li radite sa drugim preduzetnicima i slično“, naveo je Trbojević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.