U trendu

Koalicija za održivo rudarstvo i nevladina organizacija traže povlačenje Predloga zakona o …

Koalicija za održivo rudarstvo u Srbiji (KORS) i nevladina organizacija „Zaštitimo Jadar i Radjevinu“, zatražili su danas povlačenje predloga izmena Zakona o rudarstvu iz procedure i ponovnu raspravu o tom predlogu.

Oni su saopštili da će u suprotnom, ukoliko bude usvojen, pred ustavnim sudom i medjunarodnim instancama tražiti da se od Srbije zahteva da se od ovakvog zakona odustane.

„Zakon o rudarstvu kakav je predložen je gori od zakona koji je vlast koju vodi Srpska Napredna Stranka (SNS) već dva puta menjala u poslednjih nekoliko godina, svaki put donoseći sve gori zakon po gradjane, ali zato za privatne kartelske interese rudarskog i gradjevinskog lobija izuzetno povoljan“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će predloženi zakon „dovesti do izuzetnog pogoršanja stanja životne sredine, ukidanja prava gradjana na neometano korišćenje imovine i na čistu životnu sredinu, dovešće do ukidanja demokratskih prava i procesa, ali najvažnije dovešće do zagadjenja i pljačke resursa koji su zajednička svojina gradjana“.

Zakon o rudarstvu u formi kako je prezentovan je, kako se navodi, „dramatičan i ozbiljan korak u pravcu pretvaranja parlamentarne Republike Srbije u oligarhijsku političku tvorevinu.

Vlada Srbije je, kako je ocenjeno, „pod direktnim patronatom Predsednika Srbije (Aleksandar Vučić) koji ovakvom svojom kontrolom Vlade i apsolutnim uticajem na sve procese u Srbiji na težak način krši svoja ustavna ovlašćenja“.

Na taj način se, kako se navodi, narušava princip podele vlasti po kome Vlada Srbije ima pravo isključivo da sprovodi zakone, planove i programe, bez ikakve kontrole, parlamentarnog nadzora i kršenjem prava gradjana da budu pitani o svim planovima, projektima koji utiču na životnu sredinu.

„Prethodni zakon je omogućavao direktne i tajne ugovore sa rudarskim kompanijama koje je sklapala Vlada Srbije i kojima je garantovala izdavanje dozvola, bez konsultacija, demokratskog procesa, analiza uticaja na životnu sredinu, imovinu gradjana, ali još i više koji su omogućavali da vlada proglasi javni interes i time omogući otkup zemlje u formi eksproprijacije, te izgradnju potrebne infrastrukture za privatne kompanije“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su „takve regule zadržane i u Predlogu novog zakona zbog čega je protivustavan i pravno nemoguć u pravnom sistemu Srbije.

Predlog zakona o rudarstvu, kako je ocenjeno, pokazuje nameru donosioca da pruži još veća prava privatnim rudarskim kompanijama koje mogu potpuno nekontrolisano i bez ikakve interakcije sa lokalnim samoupravama da zauzmu 100 kvadratnih kilometara teritorije i krenu u rudarska istraživanja bez da čak konsultuju lokalne samouprave, bez procene uticaja na životnu sredinu, na imovinu gradjana i lokalne samouprave i posebno bez analize prihvatljivosti rudarske destrukcije zemljišta, vode, šuma.

„Potpuno je neprihvatljivo da rudarske kompanije, kako se navodi, mogu da dobiju sedam puta po 100 kvadratnih kilometara teritorije čime one praktično postaju neformalni vladari na teritoriji jer ako proglase nameru da kopaju niko i ničim se ne mogu zaustaviti“, navodi se u saopštenju.

U slučaju istraživanja nafte i gasa ovo istražno područje je čak 5.000 kvadratnih kilometara.

Rudna renta je, kako se ocenjuje „smešno niska, i praktično će morati da se koristi za rekultivacije uništenih područja, reka, zemljišta, a umesto toga potrebno je drastično je povećati do barem 20 do 50 odsto od tržišne vrednosti rude na svetskom tržištu, plus drastično povećati takse na zagadjenje, takse na korišćenje drugih javnih dobara koja će u procesu biti korišćena, voda, zemlja, otkrivka“.

„Osiguranje od štete mora biti do 100 odsto procenjene i stvarne štete, a ne kako je Predlogom zakona predvidjeno samo do 30 odsto“, navodi se u saopštenju.

KORS i NVO Zaštitimo Jadar i Radjevinu su istakli da predloženi zakon daje pravo kompaniji da širi svoja istraživanja na 500 metara do dva kilometra od rudnika čime se uvodi zabrana svim drugim gradjanima, kompanijama i samim lokalnim samoupravama da planiraju bilo koje druge aktivnosti.

Ističe se da je potrebno uvesti analizu kompanije bilo gde da radi u svetu i potpuno joj zabraniti rad u Srbiji ako ima „istoriju uništenja istorijskog nasledja ili životne sredine“.

Nije prihvatljivo ni da, kako su naveli, „država može da piše separatne i netransparentne ugovore sa kompanijama i obećava im zaštitu, dozvole i nedostajuću infrastrukturu, iz javnog novca“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.