U trendu

Komisija: Uskladiti šeme državne pomoći prilikom odlaganja duga i otpisa kamate

BEOGRAD – Komisija za kontrolu državne pomoći obavestila je Ministarstvo finansija o obavezi da uskladi šeme državne pomoći iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje je prepoznala u odobravanju odloženog plaćanja poreskih dugova i otpisu polovine kamate.

U dokumentu istaknutom na sajtu, Komisija navodi se da je reč o članu 73. tog zakona za koji Komisija tvrdi da nije u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći.

Po tom članu, Poreska uprava može u određenim uslovima na obrazloženi zahtev poreskog obveznika da odloži plaćanje dugovanog poreza u celosti ili delimično.

Odluku o odlaganju tog plaćanja na rate najduže do pet godina, uz odloženo plaćanje do godinu dana, donose ministar, gradonačelnik, predsednik opštine ili lica koje ovlaste.

Razmatrajući šemu državne pomoći, Komisija je uzela u obzir i član tog Zakona kojim se omogućuje otpis 50 procenata kamate na osnovu redovno izmirivanja rata.

Komisija je konstatovala da takva mera predviđa mogućnost odlaganja dugovanog poreza samo određenim učesnicima na tržištu, te da nije opšta za sve učesnike na tržištu.

„Konkretan član Zakona potrebno je uskladiti na način da se navedena mera učini opštom merom, jednakom za sve učesnike na tržištu, što podrazumeva da ne postoji diskreciono pravo odlučivanja o ostvarivanju prava“, predložila je Komisija.

Ukoliko mera ostane selektivna, Komisija predlaže da se dopuni upućivanjem na obavezu poštovanja pravila o državnoj pomoći.

„Od posebnog je značaja propisivanje metodologije obračuna državne pomoći sadržane u kamati koja se otpisuje“, navela je Komisija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.