U trendu

NALED: Lakoispravljiva organska jedinjenja zagađuju vazduh

BEOGRAD – Većina građana Srbije, tačnije njih tri četvrtine zna da lakoisparljiva organska jedinjenja (VOC) zagađuju vazduh, a 90 odsto njih je bilo u pravu kad je reklo da ova jedinjenja nastaju u proizvodnji lakova i lepkova, pokazalo je istraživanje NALED-a, urađeno sa Tehnološko-metalurškim fakultetom.

Istraživanje je, navodi se u najnovijem biltenu NALED-a, rađeno u okviru projekta „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja“.
Direktor za održivi razvoj u NALED-u Slobodan Krstović kaže da se lakoisparljiva jedinjenja javljaju kao jedan od glavnih zagađivača vazduha u savremenom svetu, pored suspendovanih čestica, sumpor dioksida, azotnih oksida, amonijaka i metana, koji se najčešće prate.

„Problematično je to što su ona odgovorna za nastajanje finih suspendovanih čestica PM2.5, čijim udisanjem nastaju ozbiljne posledice po zdravlje ljudi. Stoga je neophodno da se njihovo kretanje u vazduhu ograniči u okviru dozvoljenih vrednosti predviđenih zakonom“, istakao je on.

VOC jedinjenja su opasna zato što isparavaju na sobnoj temperaturi pa su veoma prisutna u vazduhu.

Međutim, ona ne nastaju samo upotrebom proizvoda pošto se emisije ovih jedinjenja javljaju i u procesu proizvodnje i to upotrebom organskih rastvarača kod štampanja, hemijskog čišćenja, proizvodnje boja i lakova.

Polovina građana, učesnika istraživanja NALED-a, je navela da prepoznaje piktogram za VOC na etiketi proizvoda i da on označava proizvod opasan po zdravlje.

Pozitivnim je ocenjeno što 75 odsto ispitanika poznaje neke od načina pomoću kojih se može smanjiti štetan uticaj ovih jedinjenja, kao što su manja upotreba agresivnih hemikalija, izbegavanje korišćenja acetona, lakova, sprejeva za kosu, korišćenje kozmetike na bazi prirodnih materijala i boja na bazi vode.
Kao zanimljivo se navodi da je samo 40 odsto ispitanika navelo da uvek ili često čita etikete na proizvodima za domaćinstvo, a od toga trećina uglavnom ne kupuje proizvod ako proceni da on štetno deluje na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Ističe se da je u Srbiji trenutno aktivno oko 350 VOC operatera, pre svega kompanija koje u procesu proizvodnje koriste supstance sa lakoisparljivim jedinjenjima.

“ Efikasni mehanizmi koji bi doprineli da ova jedinjenja što manje narušavaju kvalitet vazduha jesu izmene u procesu proizvodnje, eliminacija opasnih supstanci, kao i prelazak na zelene tehnologije. Potrebno je i dalje raditi na usklađivanju nacionalnih propisa sa Direktivom o industrijskim emisijama EU i jačanju administrativnih kapaciteta nadležnih organa“, kaže Slobodan Krstović.

Dodaje da je NALED-ov Savez za zaštitu životne sredine izradio analizu ekoloških fiskalnih instrumenata i prikazao njihovu uloga u smanjenju zagađenja vazduha.

Prema njegovim rečima, iz ove analize su proizašli predlozi za unapređenje obračuna naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, naknade za zagađivanje životne sredine, kao i poreza u oblasti saobraćaja i energetike, kako bi se u punoj meri primenio princip zagađivač plaća.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar