U trendu

Nova usluga PKS sa infomacijama o primeni novog zakona o dobavljačkim lancima u Nemačkoj i EU

Kompanijama u Srbiji na raspolaganju je nova usluga Privredne komore Srbije (PKS) Responsible Business Hub (RBH), servisni centar gde će sve firme koje su deo nemačkih i globalnih lanaca dobavljača i one koje to planiraju da postanu, dobiti važne informacije o primeni novog zakona o dobavljačkim lancima u Nemačkoj i EU, saopšteno je danas iz PKS-a.

Prema nemačkom Zakonu o dju dilidžensu (Due Dilligence) u lancu snabdevanja, koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2023. godine, domaće kompanije koje su u lancima dobavljača nemačkih kompanija dužne su da ispune zahteve na polju zaštite ljudskih prava, prava radnika i ekologije.

Procenjuje se da nova pravila utiču na poslovanje oko 3.000 kompanija iz Srbije.

Direktor Sektora za internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović istakao je da je podrška kompanijama u ispunjenju i primeni propisa, jedna od ključnih ekonomskih tema kojima će se hab baviti.

„To je veoma važno za konkurentnost naših firmi i stabilno poslovanje. Zadatak haba i PKS je da bude snažna podrška privredi da se što bolje prilagodi novinama i uskladi svoje poslovanje zasnovano na poštovanju ljudskih prava i zaštiti životne sredine. Za uspešno funkcionisanje neophodna nam je podrška svih aktera, poslovnih asocijacija, nadležnh institucija, civilnog sektora“, rekao je Vesović na promociji ove usluge u PKS.

Savetnik u Ambasadi Nemačke u Srbiji Pir Krumni govorio je o nemačkim iskustvima u pripremi, monitoringu i primeni Zakona o dju dilidžensu, i ukazao na važnost dijaloga i uspešnu implementaciju.

Stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob istakla je značaj kvalitetnog pravnog okvira i njegove efikasne primene u pogledu ljudskih prava, prava radnika, žena, dece, zelene tranzicije.

Aktivnosti RBH obuhvatiće stvaranje mreže strateških partnera i konsultanata, a PKS će organizovati edukacije i konsultacije usmerene na podizanje svesti i podsticanje dijaloga između zainteresovanih strana o nemačkom zakonu u lancu snabdevanja i EU regulativi.

Zakon o dju dilidžensu je uvod u evropsku direktivu čije se uvođenje očekuje. Ona će biti i stroža i obuhvataće više propisa i zahteva nego sam nemački zakon.

Ove godine, propis se odnosi na kompanije koje su registrovane u Nemačkoj, a posredno i na direktne i indirektne dobavljače u njihovim lancima snabdevanja.

Zahtevi koji se postavljaju pred dobavljače odnose se na zabranu dečijeg rada, zabranu prinudnog rada i diskriminacije, pravo na mogućnost udruživanja i primerenu zaradu, zabranu protivpravnog oduzimanja zemljišta, kao i zabranu zloupotrebe privatnog obezbeđenja.

U oblasti zaštite životne sredine zakon propisuje poštovanje tri međunarodne konvencije: Upotrebu žive u skladu sa međunarodnom konvencijom u Minamati, primenu Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama i primenu Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju.

Zakon se odnosi na privredna društva koja imaju sedište ili ogranak u Nemačkoj i koja zapošljavaju više od 3.000 radnika u Nemačkoj, a od 1. januara 2024. se važenje zakona proširuje na sva privredna društva koja u toj državi zapošljavaju više od 1.000 radnika.

Prvi deo 2023.godine će nemačke kompanije iskoristiti da prilagode svoje procedure, a za domaće kompanije se očekuje da će u drugoj polovini ove godine dobiti od svojih nemačkih partnera zahteve koje treba da ispune shodno odredbama ovog akta.

Razvoj RBH servisa PKS podržala je Nemačka razvojna saradnja, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Inicijativa za globalnu solidarnost“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.