Predlog zakona o budžetu za 2023. danas na sednici Odbora za finansije

BEOGRAD – Predlogom Zakona o budžetu za 2023. godinu koji će danas biti na dnevnom redu skupštinskog odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predviđeno je da ukupni prihodi republičke kase sledeće godine iznose 1.843,4 milijardi dinara, što je za 133,8 milijardi dinara, odnosno 7,8 odsto, više nego ove godine.
Planirano je da poreski prihodi iznose 1.592,8 milijardi dinara, a neporeski 200,1 milijardu.
Što se rashoda tiče, predviđeno je da oni iznose 2.107,4 milijarde dinara.

Procenjeni nivo javnog duga na nivou opšte države smanjuje se i do kraja 2023. godine zadržava na nivou od 56,1 odsto bruto društvenog proizvoda a očekuje se da sledeće godine srpska privreda ostvari rast od 2,5 odsto.
Osim Predloga Zakona o budžetu, na sutrašnjoj sednici matičnog skupštinskog odbora naći će se i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju.
Njime se preciziraju postojeće odredbe i radi dodatno usklađivanje sa postojećim zakonskim okvirima, kako bi sistem e-faktura funkcionisao još bolje.
Na sednici će se takođe naći i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu kojim je urađeno usaglašavanje predmeta oporezivanja porezom na nasleđe i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava sa vrstama nepokretnosti koje mogu biti predmet prometa.

Zbog toga se obuhvata i prenos prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu i preciziranje nastanka poreske obaveze u specifičnim slučajevima.

Poslanici Odbora za finansije sutra će razmatrati i predloge izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim je predviđeno da se neoporezivi iznos zarade poveća sa 19.300 dinara na 21.712 dinara mesečno, kao i da se smanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25 na 24 odsto.
Na dnevnom redu naći će se i predložene izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o fiskalizaciji, te Zakona o republičkim administrativnim taksama.
Takođe i izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim se odredbe ovih zakona usklađuju sa odredbama zakona koji uređuje porez na dohodak građana, odredbama zakona koji uređuju fiskalizaciju, krivični postupak i uvođenje novih krivičnih dela koja su od značaja za suzbijanje izbegavanja plaćanja javnih prihoda.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.