Smernice Vlade Srbije javnim preduzećima

BEOGRAD – Vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020 – 2022. godine javnih preduzheca i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Ovim smernicama obavezuju se javna preduzeća i društva kapitala da u pripremi godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, navodi se u uredbi objavljenoj u Službenom glasniku.
Obaveza javnih preduzeća je, kaže se, da se pridržavaju strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju, kao i da izvrše sveobuhvatnu analizu poslovanja za 2019. godinu, kako bi godišnji program poslovanja za 2020, odnosno trogodišnji program, planirali na realnim osnovama.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.