U trendu

Srbija nastavlja da podstiče medjuopštinsku saradnju da bi unapredila usluge gradjanima i privredi

Državna sekretarka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije Maja Mačužić Puzić izjavila je danas da će država nastaviti da podstiče međuopštinsku saradnju kako bi lokalne samouprave na taj način dodatno unapredile kvalitet usluga koje pružaju gradjanima i privredi.

„Jedan od najozbiljnijuh projekata partnerstva lokalnih samouprava u Srbiji je udruživanje 18 gradova i opština u slivu Zapadne Morave, kako bi se ojačali kapaciteti civilne zaštite nakon katastrofalnih poplava 2014. godine. To je zaista impresivan projekat koji pokriva oko 11.000 kilometara kvadratnih, površinu na kojoj živi 800.000 stanovnika“, rekla je ona agenciji Beta.

Podsetila je da je Srbija prošle godine donela Strategiju reforme javne uprave i Program reforme lokalne samourave, istakavši da je međuopštinska saradnja jedan od osnovnih delova tog dokumenta, a kao primere dosadašnje dobre prakse navela je i organizovanja zajedničke službe pravobranilaštva, službe lokalnog ombudsmana ili službe zoo higijene.

„To konkretno znači da jedna manja lokalna samouprava nema ni tehničkih ni kadrovskih mogućnosti da samostalno organizuje posao, tako da pruži odredjene usluge gradjanima, pa je onda jednostavnije, celishodnije i ekonomičnije da se udruže, oforme zajedničku službu i na taj način pruže kompletnu uslugu svojim gradjanima“, kazala je Mačužić Puzić.

Jedna od lokalnih samouprava koja se uključila u projekat saradnje sa drugim gradovima i opštinama nakon velikih poplava 2014. bio je i Kruševac.

Načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije u Kruševcu Dušan Todorović kazao je agenciji Beta da je taj vid saradnje bio način da se prikupe sredstva da se proširi rečno korito, popravi nasip, kupi oprema i obuče ljudi.

„Prepoznavanjem opasnosti kroz procenu ugroženosti za ceo sliv imate mogućnost da ukrupnite sredstva, definišete i pojavite se kod medjunarodnih donatora ili onih koji mogu da obezbede ta sredstva, jer ste onda interesantni kao sliv koji ima više od 200 kilometara voda i koji ima više od 500.000 stanovnika koji tu gravitiraju“, kazao je on.

Todorović je precizirao da su pored ostalog nabavljene pokretne brane koje mogu da se iskoriste za odbranu od poplava, formiran je operativni centar u Kruševcu, koji će komunikacijski pokriti ceo sliv.

U Srbiji, gde postoje velike razlike medju lokalnim samoupravama od stepena razvoja do veličine teritorije, medjuopštinska saradnja je način da se poboljša kvalitet života i pojeftine usluge, ali to zahteva pravni okvir koji pojednostavljuje ulazak u partnerstva, pa stoga izmenjeni Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je olakšao udruživanje, nije jedini koji treba da se popravi, smatraju u Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO).

Šef Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprav u SKGO Novak Gajić kazao je agenciji Beta da objedinjavanje resursa lokalnih samouprava služi kako bi svim gradjanima Srbije bile dostupne sve usluge koje po zakonu gradovi i opštine moraju da im pruže, navodeći da u državi ima dosta malih lokalnih samoupava sa malim kapacitetima, ali jednakom nadležnostima koje imaju i najveći gradovi.

I Gajić je ukazao na primere dobre prakse u toj saradnji kao što su zajedničke regionalne deponije na više mesta u Srbiji ili zajednički regionalni arhiv grupe opština iz Bačke.

„Naša podrška ide u dva pravca: jedan pravac je direktna konkretna podrška opštinama razvijanjem nekih mehanizama koji mogu pomoći kao što su uputstva gde se korak po korak objašnjava kako treba pristupiti međuopštinskoj saradnji. Zatim smo izradili modele sporazuma o medjuopštinskoj saradnji u 15 oblasti nadležnosti lokalne samouprave, da im olakšamo da ne moraju sami da dolaze do nekih rešenja, već da dobiju nešto gotovo i da mogu da ih prilagode nekim svojim uslovima i okolnostima“, kazao je on.

Tako su uradjeni modeli sporazuma za medjuopštinsku saradnju za oblasti: pravobranilaštvo, loklani ombudsmani, ustanove kulture, energetski menadžment, vanredne situacije, besplatna pravna pomoć, socijalna zaštita, komunalna milicija i niz inspekcija (komunalna, za puteve, saobraćajna, prosvetna, sportska, turistička).

Gajić je navo da je drugi pravac podrške SKGO lokalnim samoupravama delovanja prema republičkim organima kako bi se stvorio povoljan okvira za međuopštinsku saradnju.

Kao primer je naveo rad na izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi 2018. koje je poboljšan.

Najveći partner projekta reforme javne uprave u Srbiji, koja obuhvata i bolju medjuopštinsku saradnju, jeste EU koja je do sada, uz tehničku i savetodavnu pomoć, za različite namene u ovoj oblasti izdvojila više miliona evra.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar