Srbija ojačala kapacitete za upravljanje šumama koje pokrivaju 40 odsto teritorije

Trenutno je 40 odsto teritorije Srbije pokriveno šumama, a ostvaren je i značajan napredak u jačanju nacionalnih kapaciteta u praćenju i planiranju u šumarstvu.

To treba da omogući odgovorno korišćenje šumskih resursa, sa ciljem da se osigura održivost šumskih ekosistema Srbije, rečeno je danas na predstavljanju rezultata petogodišnjeg projekta o šumarstvu u Srbiji Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

FAO je, zajedno sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF) i Upravom za šume Srbije, od 2018. godine sprovodila projekat „Doprinos održivog gazdovanja šumama niskim emisijama i prilagodljivom razvoju“, kako bi se pružila podrška državnim institucijama i organizacijama, ali i vlasnicima šuma u izgradnji njihovih kapaciteta u primeni prakse održivog gazdovanja šumama na svim nivoima, navedeno je u saopštenju.

„Strateško planiranje i pristup informacijama su osnov za održivo gazdovanje šumama. U Srbiji je ostvaren značajan napredak u jačanju nacionalnih kapaciteta u oblastima praćenja i planiranja u šumarstvu, što će dalje omogućiti odgovorno korišćenje šumskih resursa, sa glavnim ciljem da se osigura održivost šumskih ekosistema Srbije“, rekao je predstavnik za šume Kancelarije FAO za Evropu i Centralnu Aziju Norbert Vinkler Rathonji.

Kako je istaknuto, jedna od glavnih aktivnosti projekta bila je uspostavljanje Nacionalnog sistema za praćenje stanja šuma, kroz Nacionalnu inventuru šuma, koji obuhvata celu teritoriju Srbije.

Na taj način omogućena je detaljna procena trenutnog stanja, dok su prikupljeni podaci pružili značajne uvide, neophodne za dalju analizu i planiranje ka održivom upravljanju šumama.

„Postoji više od 300 prepoznatih funkcija šume. Zato je upravljanje fizičkim, hemijskim i biološkim procesima, koji se dešavaju u šumama, naš najvažniji zadatak, posebno uzimajući u obzir uslove usled klimatskih promene“, rekao je direktor Uprave za šume Srbije Saša Stamatović.

U Srbiji, više od 57 odsto šuma je u privatnom vlasništvu, dok ostatak pripada državi.

Kako bi se pružila adekvatna podrška vlasnicima šuma u definisanju ciljeva, kao i pokrenula saradnja između svih uključenih strana, unapređen je sistem planiranja u šumarstvu, što omogućava da se mnogobrojni kapaciteti šuma koriste na održiv način, čime se smanjuju rizici po životnu sredinu i društvo.

„Glavni cilj projekta, koji je otpočeo 2018. godine bio je da se unapredi održivo gazdovanje šumama u Srbiji, sa posebnim fokusom na očuvanje biodiverziteta, sprečavanje degradacije zemljišta i ublažavanje efekata klimatskih promena u šumarstvu“, rekao je koordinator projekta, iz FAO projektne kancelarije u Srbiji Predrag Jović.

Izgradnjom i unapređenjem informacionog sistema u sektoru šumarstva Srbije omogućen je lakši pristup konzistentnim, tačnim podacima i efikasnija razmena podataka, što je neophodno za strateško planiranje i zajedničko donošenje odluka.

Projekat „Doprinos održivog gazdovanja šumama niskim emisijama i prilagodljivom razvoju“ pružio je, kako je navedeno, stručnjacima i vlasnicima šuma neophodne veštine i znanja, kroz obuke o temama značajnim za sektor šuma, kao i poboljšan pristup informacijama.

Podseća se i da šume imaju jednu od najznačajnijih uloga u zaštiti voda i zemljišta, očuvanja zdravlja i opstanka ljudi i okruženja.

Šume, kao ekosistemi bogati biodiverzitetom, predstavljaju najkompleksniji prirodni resurs i zato održivo gazdovanje šumama predstavlja veliki izazov šumarskoj struci kojoj su za donošenje pravovremenih i pravovaljanih odluka neophodne informacije o stanju šuma, rečeno je na skupu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.