U trendu

U KŠ se gradi Eko park i postrojenje za industrijski otpad

KRUŠEVAC – Trajal korporacija planira izgradnju Eko Parka u okviru kompleksa fabrike u privredno-radnoj zoni Istok u Kruševcu, gde će se skladištiti i novim tehnologijama tretirati opasni i neopasni otpad.

Novo postrojenje prostiraće se na površini od 1,94 hektara, a otpad će se tretirati bioremedijacijom, termičkim tretmanima, spaljivanjem, plazma tehnologijom i ostakljivanjea ostatka otpada iz inseneracije – spaljivanja, prenosi „eKapija“.

„Razvojni planovi fabrike i zahtevi za proširenjem proizvodnih kapaciteta, usaglašavanje sa principima današnje cirkularne ekonomije koja donosi nove sadržaje, ali i potrebu za održivim razvojem, uslovili su potrebu za uvodenjem novih proizvodnih pogona i procesa, kao i izgradnju novih objekata“, navedeno je u urbanistickom projektu Centra za urbani razvoj i arhitekturu Kruševca.

U okviru kompleksa, prema projektu, izdvaja se nova funkcionalna celina u okviru koje su planirane značajne intervencije i izgradnja objekata za privremeno skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada, čija namena podrazumeva primenu visokih standarda, a oni se tiču pre svega zaštite i očuvanja prostora.

Planira se i izgradnja hale za termički tretman otpada sa upravno-administrativnim delom, nadstrešnice za bioremedijaciju, prihvatne platforme i trafostanice, a da bi se omogućilo funkcionisanje planiranih objekata i kompleksa.

Takođe, planirana je i izgradnja saobraćajnica, parkinga za teretna vozila, manipulativnih platoa i pešackih staza, dok će slobodne površine biti uređene zelenilom.

Izgradnja hale za termicki tretman otpada sa upravno – administrativni deo se planira u severnom delu, a objekat je po tipu slobodnostojeći, spratnosti P+1, bruto površsine objekta 4.367,4 metara kvadratnih.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.