U trendu

Učešće problematičnih kredita na kraju 2020. godine 3,7odsto

BEOGRAD – Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima na kraju 2020. iznosilo je 3,7 odsto i u odnosu na kraj 2019. niže je za 0,4 procenta, objavila je NBS.

Takođe, to je za 18,7 odsto manje u odnosu na jul 2015, to jest neposredno pre početka primene Strategije za rešavanje problematičnih kredita.

Ako se poredi četvrto tromesečje 2020. sa krajem prethodnog tromesečja zabeležen je blagi rast od 0,3 procentna poena kao posledica negativnih efekata pandemije i većih dospeća kredita nakon prestanka drugog moratorijuma na otplatu kredita.

Imajući u vidu složenost uticaja okolnosti izazvanih pandemijom virusa korona na građane i privredu, Narodna banka Srbije je u decembru 2020. donela dodatne mere koje imaju za cilj da olakšaju izmirivanje obaveza dužnika prema bankama i davaocima finansijskog lizinga koji se suočavaju s teškoćama usled pandemije.

U skladu sa donetim merama, banka je obavezi da dužniku (fizičkom licu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), koji usled okolnosti izazvanih pandemijom nije u mogućnosti da izmiruje obaveze ili može imati teškoće u njihovom izmirivanju, na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza.

Olakšice podrazumevaju reprogram i refinansiranje kredita, uz odobravanje grejs-perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate, tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.

Tokom grejs-perioda banka obračunava kamatu, pri čemu se dužnik opredeljuje da li će plaćati kamatu tokom trajanja grejs-perioda ili nakon njegovog isteka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.